banner
● Acil Servis
● Anesteziyoloji ve Reanimasyon
● Beyin Cerrahisi
● Çocuk Cerrahisi
● Çocuk Hastalıkları
● Dahiliye
● Fizik Tedavi
● Genel Cerrahi
● Genel Yoğun Bakım
● İntaniye
● Kadın Hastalıkları ve Doğum
● Kalp ve Damar Cerrahi
● Kardiyoloji
● Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
● Ortopedi ve Travmatoloji
● Radyoloji
● Üroloji
● Yeni Doğan Yoğun Bakım

       

            GENEL YOGUN BAKIM

Yoğun bakım ünitesi tüm kritik hastalara sağladığı yaşamsal destek nedeniyle toplam sağlık hizmeti içinde çok önemli bir yere sahiptir. İleri teknolojinin de katkılarıyla, son yıllarda yoğun bakım hizmeti büyük gelişmeler göstermiştir. Toplumların ortalama yaşam sürelerindeki gelişmeler de yoğun bakım ünitelerindeki bu verimli gelişmelerin katkısı büyüktür.


      Yoğun bakım hizmeti çok yönlü bir ekip çalışmasıyla mümkündür. Tüm cerrahi ve dahili dalların, son derece gelişmiş teknolojiye sahip laboratuarın ve görüntüleme (bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, ultrasonografi v. b.) merkezinin 24 saat süreyle desteği olmaksızın yoğun bakım ünitesinde etkin ve kaliteli yaşamsal destek ve tedavi sağlanması mümkün değildir. Her biriminde "ileri teknoloji" kullanılmış olan hastanemizin Genel Yoğun Bakım Ünitesi tüm gelişmiş teknolojik ekipmana sahip 22 yataklı bir birimdir.


      İlk yaştan itibaren tüm kritik hastalarda optimal desteğin sağlanabildiği yoğun bakım servisimizde tüm ciddi acil vakalara anında etkili bir şekilde müdahale edilebilmektedir. Genel Yoğun Bakım Ünitesi 24 saat boyunca genç, tecrübeli kadrosuyla hizmet vermektedir. Hastalarımız bire bir hemşire takibinde olup, tedavileri tecrübeli yoğun bakım hekimlerince sürdürülmektedir. Genel Yoğun Bakım Ünitesi ‘ nde de Bilimsel ve Etik yaklaşımdan hiçbir şekilde taviz verilmemektedir. Gerektiğinde herhangi bir saatte hastamızın tüm laboratuar tetkikleri yapılabildiği gibi, tüm görüntüleme teknikleri (BT/bilgisayarlı tomografi, MR/manyetik rezonans, dijital röntgen, ultrasonografi v.b.) uygulanabilmektedir. Her yatak başında yapay solunum cihazı olup, tüm hastalar en ileri tekniklerle monitörize edilebilmektedir.
        Genel yoğun bakım kabul kriterlerine uygun hastaların yatırıldığı bölümlerimize şu grup hastalar kabul edilmektedir:

 Büyük ameliyat sonrası yakın takip gerektiren hastalar,

Beyin kanaması geçiren hastalar,

Ani felç geçiren hastalar,

  Ciddi solunum yetmezliği

Ciddi enfeksiyonu olan hastalar,

Vital fonksiyonları bozan ya da bozması beklenen zehirlenmeler,

Genel vücut travması (kafa,göğüs,karın ve extremite travmaları gibi) geçiren hastalar

  Sinir sistemi hastalığı olan hastalar ( Myastenia Gravis, Guillian Barre gibi)

  İlaç ve soba zehirlenmeleri

Erişkin Yoğun Bakım Ünitemizde yatak başındaki cihazlar yardımıyla hastaya herhangi bir invazif girisim     uygulamadan ölçülebilen parametreler;

  EKG

Sistemik Kan Basıncı

Puls Oksimetri (kanın oksijenlenme oranı)

Vücut ısısı

Ekspirasyon sonucu karbondioksit basıncı

 

 Yatak başında uygulanabilen işlemler;

        Ultrasonografi
      
 Doppler
      
 Ekokardiografi
      
 Gastroskopi, olonoskopi
      
 External Pace-maker
      
 Her türlü röntgen çekimi
      
 Elektro Ensefalografi (EEG)
      
 Kan Gazı ölçümü
      
 Santral Ven Basıncı ölçümü
      
 Anlık kan basıncı takibi (intra-arteryel)
      
 Kafa içi basıncı ölçümü

     • Hemodinamik Parametreler
     • Kardiyak Output
     • Pulmoner Arter Basıncı

Vital fonksiyonları yaşamsal risk taşıyacak şekilde bozulmuş her hasta kritik hasta olarak tanımlanır. Özel Gaziantep Sevgi Hastanesi Yoğun Bakım Üniteleri multidisiplinler yaklaşımıyla kritik hastalara 24 saat süresince yaşamsal destek veren ileri teknoloji ile donatılmıştır.

Hastanelerimizde; genel yoğun bakım, yenidoğan yoğun bakım, kardiyoloji yoğun bakım ve kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım üniteleri bulunmaktadır. Her yatak başında yapay solunum cihazı ve her türlü monitorizasyona uygun monitörler yer almaktadır. Ayrıca hemodiyaliz sistemi ani gelişen böbrek yetersizliği için kullanıma hazır olarak bulunmaktadır. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalara günün her saatinde tüm laboratuar testleri ve görüntüleme tetkikleri uygulanabilmektedir.

Pediatrik ve erişkin yaşa kadar tüm kritik hastaların kabul edildiği ünitelerimizde hastanın kabulünden itibaren hastayla ilgili her türlü takip, tedavi ve bakım hizmetleri bölüm çalışanları tarafından yürütülmektedir.

 

 

 

Daha fazla bilgi için: Alo SEVGİ  0342 220 60 60

 

seperator
Acil E-Randevu Dış Gebelik
Ambulans Hizmetleri E-Radyoloji Yeni Doğan Bebek Emzirme
Ameliyathane E-Laboratuvar Kızamık
Hasta Taşıma Hizmetleri E-Bebek Su Çiçeği
Laboratuvar E-Geçmiş Olsun Kabakulak
Poliklinik        
Radyoloji        
Yatan Hasta Servisi        
Yoğun Bakım
seperator