banner
● Tarihçemiz
● Vizyonumuz
● Misyonumuz
● Kalite Politikamız
● Başhekim Mesajı
 

Kalite Politikamız

 

          Kalite yönetim sistemi çerçevesinde ve  yasal mevzuatlara uygun olarak ;Hasta  ve çalışanların haklarını göz önünde bulundurarak,

* Hasta mahremiyetini her koşulda korumak,

*Dürüst ve sözüne sadık bir kuruluş olmak,

*Modern tıbbi cihazlarla ve uzman kadromuzla kaliteli hizmet sunmak,

*Ekip ruhu ile çalışarak  hasta sağlığını ve memnuniyetini arttırmak,

*Tıp alanındaki günlük gelişmeleri yakından takip ederek; bilgi ve teknolojiyi kullanmak,

*Sektöründe Bölgede öncü ve birinci kuruluş olmak,

AMAÇ:

               Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetini çalışanların katılımı ile hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde en etkin ve en ekonomik şekilde sunmaktır.

 

HEDEFLER:

Hastanemizde fiziki alan yetersizliği olan hizmet birimlerinin yapılacak düzenlemelerle uygun alanlara taşınmasını sağlamak.

 - Hastanemizde toplam kalite çalışmalarına yönelik çalışmaların sayısını arttırmak.

-  Hastane çalışanlarımıza yönelik sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun birimler oluşturmak.

-  Hastane bilgisayar otomasyon sistemini güçlendirmek.

-  Hastanemiz binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak.

-  Hastanenin teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek.

-  Hastanenin görsel alanlarını modernize etmek.

-  İhtiyaçlar doğrultusunda hastanede çalışacak idari ve sağlık personel sayısını artırmak.

-  Hastane çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek.

-  Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak.

- Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek.
seperator
Acil E-Randevu Dış Gebelik
Ambulans Hizmetleri E-Radyoloji Yeni Doğan Bebek Emzirme
Ameliyathane E-Laboratuvar Kızamık
Hasta Taşıma Hizmetleri E-Bebek Su Çiçeği
Laboratuvar E-Geçmiş Olsun Kabakulak
Poliklinik        
Radyoloji        
Yatan Hasta Servisi        
Yoğun Bakım
seperator