banner
● Komiteler ve Üyeleri
● Bölüm Kalite Sorumluları
● SKS İyi Uygulama Örnekleri
● SKS Kapsamında Eğitim Planı
● Hasta Çalışan Güvenliği Yönetmeliği
● Sağlıkta Performans Kalite Yönergesi
image001.jpg
 
2016 YILI EĞİTİM PLANI II.DÖNEM
 
DOKÜMAN NO:EY.PL.01 YAYIN TARİHİ:03.01.2016 REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ: SAYFA NO:1/1
EĞİTİMİN KONUSU PLANLANAN ZAMAN EĞİTİMİN İÇERİĞİ EĞİTİMİN AMACI EĞİTİMİN HEDEFİ EĞİTİM YÖNTEMİ EĞİTİM MATERYALİ EĞİTİME ALACAK GRUP
EĞİTİM SÜRESİ EĞİTİM VEREN KİŞİ / KURUM GERÇEKLEŞME TARİHİ EĞİTİM ETKİNLİĞiNİ DEĞERLENDİRME EĞİTİM YERİ
Organ bağışı ve önemi TEMMUZ Organ bağışı, önemi, dini boyutu, beyin ölümü,  organ bağış işlemleri Organ bağışının öneminin çalışanlarımız tarafından bilinmesi, duyarlılığın oluşturulması. Organ bağışcısı sayısısnın artmasının sağlanması. Anlatım
Soru-cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Tüm Personel 90 dk Dr.Aydın Ağbağ 04.07.2016 Soru cevap Eğitim Salonu
Kesici Delici Alet Yaralanmaları TEMMUZ kesici delici alet yaralanmaları ve alınacak tedbirler  Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması Hastane enfeksiyon oranının düşürülmesi Anlatım
Soru-cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Tüm Personel 1 Saat Berrin Akdoğan 13.07.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Kan ve Vücut Sıvılarına Maruziyet TEMMUZ kan ve vücut sıvıları ile bulaşta alınacak tedbirler Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması Hastane enfeksiyon oranının düşürülmesi Anlatım
Soru-cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Tüm Personel 1 Saat Berrin Akdoğan 18.07.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Acil Obstetrik  Bakım TEMMUZ Acil Obstetrik  Bakımın karşılanması Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması Acil bakım ihitiyaçlarını giderilmesi Anlatım
Soru-cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Doğumhane Sağlık Personelleri 1 Saat Op.Dr.Hasan İyiköşker 21.07.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Doğum Sonu Bakım ve Yönetim TEMMUZ Doğum sonu bakım yönetim ihtiyacının karşılanması Hasta güvenliğinin sağlanması Doğum sonu bakım yönetim ihtiyaçlarının giderilmesi Anlatım
Soru-cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Doğumhane Sağlık Personelleri 1 Saat Op.Dr.Hasan İyiköşker 26.07.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Partograf Kullanımı  TEMMUZ Partoğraf kullanımının sağlanması Hasta güvenliğinin sağlanması Partoğraf kullanımın ve kayıt altına alınmasının sağlanması Anlatım
Soru-cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Doğumhane Sağlık Personelleri 1 Saat Op.Dr.Hasan İyiköşker 29.07.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Anne Sütünün ve Emzirmenin Önemi AĞUSTOS Anne sütü ile beslenme, anne sütünün önemi,  emzirme nasıl olur, emzirme tekniği, süt sağma ve saklama koşulları, özel durumlarde beslenme, emzirme ile ilgili sorunlar,relaktasyon Doğru anne sütü uygulamalarının yaygınlaştırılması, ilk ay sadece anne sütü ile beslenmenin sağlanmsı. Sadece anne sütü ile beslenen bebek sayısısnın artırılarak sağlıklı nesiller Anlatım
Soru-cevap Demostrasyon
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Tüm Personel 1 Saat Berrin Akdoğan 01.08.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Dinleme ve Öğrenme Becerileri(Anne Sütü Eğitimi) AĞUSTOS 1 Saat 01.08.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Emzirme Nasıl olur AĞUSTOS 1 Saat 04.08.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Emzirme Öyküsü Nasıl Alınır AĞUSTOS 1 Saat 04.08.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Hasta Bebeklerin Beslenmesi AĞUSTOS 1 Saat 08.08.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Meme İle İlgili Sorunlar AĞUSTOS 1 Saat 08.08.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Memeyi Red AĞUSTOS 1 Saat 11.08.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Özgüven ve Destek Becerisi(Anne Sütü Eğitimi) AĞUSTOS 1 Saat 11.08.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Relaktasyon AĞUSTOS 1 Saat 15.08.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Anne Sütün Nasıl Sağılır ve Nasıl Saklanır? AĞUSTOS 1 Saat 15.08.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Yetersiz Süt ve Ağlama AĞUSTOS 1 Saat 18.08.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Ülkemizde Emzirme Durumu AĞUSTOS 1 Saat 18.08.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Acil durum kodları(mavi, pembe, beyaz ve kırmızı kod) AĞUSTOS Güvenli kod uygulamalarının önemi, beyaz,mavi, pembe kod uygulamaları Kırmızı kod yangın uyarı sistemi Acil kodların tüm çalışanlar tarafından bilinmesi, acil durumda uygun kod verilerek en kısa sürede müdahalenin yapılması ile hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması. 3 dakikadan  kısa sürede olaya müdahale edilmesinin sağlanması, tüm çalışanların bilgilendirilmesi Anlatım
Soru cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Tüm Personel 1 Saat Berrin Akdoğan 26.08.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
CPR AĞUSTOS Hastanın değerlendirilmesi, resüsitasyona başlama zamanı, etkin ventilasyon, kalp masajı  yapabilme, teknikleri, resüsitasyon malzemeleri kontrol ve kullanımı Sağlık persoelinin  uygun teknikle etkin Kardio Pulmoner Resüsütasyon yapabilmesinin sağlanması Sağlık personelinin eğitime tam katılımının sağlanması. Anlatma Soru-cevap
Demostrasyon
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Tüm Sağlık Personeli 1 Saat Uz.Dr.Aydın Ağbağ 29.08.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
El Hijyeni, 5 Endikasyon ve dezenfektan kullanımı EYLÜL El hijyeni önemi, endikasyonları, el hijyeni sağlama yöntemleri, eldiven kullanımı, el antiseptikleri. Kullanımı ve alınması gereken güvenlik tedbirleri. El hijyenine uyumun artırılarak hastane enfeksiyonlarının engellenmesi El hijyenine uyum oranının artırılması Anlatma Soru-cevap
Demostrasyon
Bilgisayar Projeksiyon cihazı Sıvı sabun            El dezenfektanı
Kağıt Havlu
Eldiven
Tüm Personel 90dk Berrin Akdoğan 06.09.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Endoskopik cihazların temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemi EYLÜL Endoskopik cihazların temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemi Endoskopik cihazların temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon işleminin nasıl yapılm<sı gerektiğinin öğrenilmesi Hastane enfeksiyonlarının engellenmesi ve hasta güvenliği Bilgisayar Projeksiyon cihazı Sıvı sabun            El dezenfektanı
Kağıt Havlu
Eldiven
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Endoskopi ünitesi çalışanları 1 Saat Berrin Akdoğan 08.09.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Hasta ve çalışan güvenliği EYLÜL Hasta güvenliği ile ilgili uygulamalar, Kimlik tanımlayıcılar ve hasta kimliğinin doğrulanması, çalışan güvenliği ile ilgili uygulamalar Hasta ve çalışan güvenliğini riske alan olayların olmasının önüne geçilmesi Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması Anlatım
Soru-cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Tüm Personel 90 dk Berrin Akdoğan 19.09.2016 Eğitim Değerlendirme
Formu
Sahada Gözlem
Eğitim Salonu
Kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması  EYLÜL Kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması ile ilgili uygulamalar Hasta ve çalışan güvenliğini riske alan olayların olmasının önüne geçilmesi Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması Anlatım
Soru-cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Tüm Personel 1 saat Berrin Akdoğan 21.09.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Sağlıkta hizmet ve kalite standartları  EYLÜL SKS standartları, Hastanelerde kalite neden önemli, komiteler, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili uygulamalar ; Hastaların kimliklendirilmesi, düşmelere karşı önlemler, güvenli ilaç uygulamaları, sözel order, çalışan güvenliği, sağlık taramaları vb.Ϳ Hastane Kalite Standartlarının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi, ekip olarak tüm çalışanların iş birliği ile standartları uygulaması, hasta ve çalışan memnuniyetinin  artırılması SKS standartlarının uygulanması sonucu hasta, çalışan güvenliği ve memnuniyetinin  artırılması. Anlatım
Soru cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Tüm Personel 1 Saat Güzide Kuloğlu 23.09.2016 Eğitim Değerlendirme Formu  Sahada Gözlem  Yazılı sınav Eğitim Salonu
Damar İçi Katater İle İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi EYLÜL Damar İçi Katater İle İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesinin sağlanması Damar İçi Katater İle İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesinin ile ilgili süreçlerin belirlenmesi hasta güvenliğinin sağlanması ve enfeksiyon oranlarının düşürülmesinin sağlanması Anlatım          Soru
cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Yoğun Bakım Üniteleri Tüm Sağlık Personeli 1 Saat Dr.Aydın Ağbağ 28.09.2016
Sahada Gözlem
Eğitim Salonu
Ventilatör İlişkili pnomoninin Önlenmesi/Ventilatöre Bağlı Hasta Bakımı ve Takibi EKİM Ventilatör İlişkili pnomoninin Önlenmesi/Ventilatöre Bağlı Hasta Bakımı ve Takibinin sağlanması Ventilatör İlişkili pnomoninin Önlenmesi/Ventilatöre Bağlı Hasta Bakımı ve Takibinin sağlanması için süreçlerin belirlenmesi hasta güvenliğinin sağlanması ve enfeksiyon oranlarının düşürülmesinin sağlanması Anlatım          Soru
cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Yoğun Bakım Üniteleri Tüm Sağlık Personeli 1 Saat Dr.Aydın Ağbağ 04.10.2016
Sahada Gözlem
Eğitim Salonu
Sözel order uygulaması EKİM Sözel order uygulaması Sözel order uygulamalarının kayıt altına alınması  Sözel order uygulamasının doğru ve eksiksiz yapılmasının sağlanması Anlatma Soru-cevap Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Tüm Sağlık Personeli 1 Saat Berrin Akdoğan 06.10.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Önlenmesi EKİM Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Önlenmesinin sağlanması Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Önlenmesinin sağlanması ile ilgili süreçlerin belirlenmesi hasta güvenliğinin sağlanması ve enfeksiyon oranlarının düşürülmesinin sağlanması Anlatım          Soru
cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Yoğun Bakım Üniteleri Tüm Sağlık Personeli 1 Saat Dr.Aydın Ağbağ 10.10.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Endotrakeal Tüp Bakımı EKİM Endotrakeal Tüp Bakımının sağlanması Endotrakeal Tüp Bakımı ile ilgili süreçlerin tanımlanması hasta güvenliğinin sağlanması ve enfeksiyon oranlarının düşürülmesinin sağlanması Anlatım          Soru
cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Yoğun Bakım Üniteleri Tüm Sağlık Personeli 1 Saat Dr.Aydın Ağbağ 13.10.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Yoğun Bakım Ve Resüsitasyon Eğitimi EKİM Hastanın değerlendirilmesi, resüsitasyona başlama zamanı, etkin ventilasyon, kalp masajı  yapabilme, teknikleri, resüsitasyon malzemeleri kontrol ve kullanımı Sağlık persoelinin  uygun teknikle etkin Kardio Pulmoner Resüsütasyon yapabilmesinin sağlanması Sağlık personelinin eğitime tam katılımının sağlanması. Anlatma Soru-cevap
Demostrasyon
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Yoğun Bakım Üniteleri Tüm Sağlık Personeli 1 Saat Dr.Aydın Ağbağ 17.10.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Göstergelerin izlenmesi  EKİM Göstergelerin izlenmesi  Göstergelerin izlenmesinin sağlanması Göstergelerin izlenmesinin eksiksiz yapılması ve kayıt altına alınarak istatistik çalışmalarının düzenli yapılmasının sağlanması Anlatma Soru-cevap Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Birim Kalite Sorumluları 1 Saat Güzide Kuloğlu 19.10.2016 Eğitim Değerlendirme
Formu
Sahada Gözlem
Eğitim Salonu
Kişisel koruyucu ekipman kullanımı  EKİM El hijyeni önemi, endikasyonları, el hijyeni sağlama yöntemleri, eldiven kullanımı, el antiseptikleri. Kullanımı ve alınması gereken güvenlik tedbirleri. El hijyenine uyumun artırılarak hastane enfeksiyonlarının engellenmesii El hijyenine uyum oranının artırılması Anlatma Soru-cevap
Demostrasyon
Bilgisayar Projeksiyon cihazı Sıvı sabun            El dezenfektanı
Kağıt Havlu
Eldiven
Tüm Personel 1 Saat Berrin Akdoğan 25.10.2016 Eğitim Değerlendirme
Formu
Sahada Gözlem
Eğitim Salonu
Hastane temizliği, ekipmanların kullanımı ve riskli alanların temizliğinde dikkat edilmesi gereken noktalar EKİM Hastane temizliğinin önemi, uygun renk ve özellikte temizlik malzemeleri,hastane  temizliğimde dikkat edilecek hususlar, riskli alanların temizliği, dezenfeksiyonu, temizlik planı ve zamanı Hastane enfeksiyonlarının engellenmesi, temizilik personelin temizlik ve dezenfeksiyon konusunda bilinçlenmesi, uygun teknikle temizlik yapmalarının sağlanması, diğer çalışanlarda konu ile ilgili farkındalık oluşturulması Hastane enfeksiyonlarının engellenmesi, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması Anlatma Soru-cevap
Demostrasyon
Bilgisayar Projeksiyon cihazı Temizlik bezleri, temizlik arabası, kova ve deterjanlar Tüm Personel 1 Saat Berrin Akdoğan 28.10.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
HBTC kullanımı ve örneklerin alınması ve transferi EKİM HBTC kullanımı, Kalibrasyonunun yapılması, cihaz bakımı, örneklerin uygun şekilde alınması ve uygun transferinin yapılması HBTC doğru kullanılması bakım ve kalibrasyonunun tüm kullanıcılar tarafından bilinmesi. Örneklerin uygun teknikle alınarak zamanında ve uygun transferinin sağlanması HBTC ile bakılan testlerin, laboratuvarda bakılan testlerin güvenirliğinin artıırılması, doğru sonuçların alınması Anlatma Soru-cevap
Demostrasyon
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Tüm Sağlık Personeli 1 Saat Dr.Kureyş Bozkurt 31.10.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Hasta memnuniyeti,hasta hakları,hasta ile iletişim KASIM Hasta haklarının  tüm çalışanlar tarafından bilinmesi. Hasta haklarının  tüm çalışanlar tarafından bilinmesi. Hasta memnuniyetinin artırılması Anlatma Soru-cevap Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Tüm Personel 1 Saat Mete Mahsereci 01.11.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
İletişim becerileri ve dinleme teknikleri KASIM İletişim tanımı, iletişim teknikleri, beden dili, kişisel alan, hasta sağlık çalışanı arasında iletişim ve iletişim engelleri, Etkili iletişim kurabilme konusunda bilgi ve becerilerin artırılması Tüm meslek gruplarından  eğitime katılımının sağlanması Etkili iletişim ile hasta ve çalışan memnuniyetinin  artırılması Anlatma Soru-cevap Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Acil Servis Çalışanları 1 Saat Mete Mahsereci 03.11.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Kısıtlama Uygulanan Hastalarda Hemşirelik Bakımı KASIM Kısıtlama uygulanacak hastaların bakımında, tedavisinde dikkat edilecek noktalar Hasta güvenliğinin sağlanması Kısıtlama uygulanan hastaların ihtiyaçlarının giderilmesi Anlatma Soru-cevap Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Tüm Sağlık Personeli 1 Saat Berrin Akdoğan 05.11.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Enfeksiyonların önlenmesi -Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi KASIM Hastane enfeksiyonları, enfeksiyon kontrol çalışmaları, dezenfektanlar  ve kullanımı Hastane enfeksiyon engellenmesi Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmsı Anlatım
Soru cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Tüm Sağlık Personeli 1 Saat Berrin Akdoğan 07.11.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
İzolasyon önlemleri ve figürler KASIM İzolasyon  nedir, izolasyon sembolleri, izolasyon türleri, izolasyon önlemleri, Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması Hastane enfeksiyon oranının düşürülmesi Anlatım
Soru-cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Tüm Sağlık Personeli 1 Saat Berrin Akdoğan 09.11.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Laboratuvar evreleri (Preanalitik-Analitik – Postanalitik )/ numune red kabul kriterleri KASIM Numunelerin alınması, uygun transferi, numunelerin beklemesi, numunelerin çalışılması, sonuçların değerlendirilmesi, bildirilmesi Numune alınması analiz ve test edilmesi sürecinde hataların en aza indirilmesinin sağlanması Test sonuçların güvenirliğinin artırılması, numune red sayısının azaltılmasının sağlanması. Anlatım
Soru-cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Tüm Sağlık Personeli 1 Saat Dr.Kureyş Bozkurt 11.11.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Güvenli ilaç uygulamaları KASIM Doğru İlaç uygulamaları, ;doğru hasta,doğru zaman, doğru teknik, doğru kayıt İlaç uygulamaları hatalarını önleyebilmek. Güvenli ilaç uygulamaları ile hasta güvenliğinin sağlanması Anlatım
Soru-cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Tüm Sağlık Personeli 1 Saat Berrin Akdoğan 12.11.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
İlaç yönetimi ve akılcı ilaç uygulamaları KASIM Doğru İlaç uygulamaları, ;doğru hasta,doğru zaman, doğru teknik, doğru kayıt İlaç yönetimi ve akılcı ilaç uygulamalarının aktif hale getirilmesi İlaç yönetimi ve akılcı ilaç uygulamaları ve hasta güvenliğinin sağlanması Anlatım
Soru-cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Tüm Sağlık Personeli 1 Saat Dr.Kureyş Bozkurt 15.11.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Hasta Mahremiyeti kasım  Çalışanların hasta mahremiyeti hususunda bilgilenmesini sağlamak *Hasta mahremiyeti sağlamada uyulacak kurallar   Anlatım
Soru-cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Tüm Sağlık Personeli 1 Saat Güzide Kuloğlu 16.11.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Advers etki bildirimi ve farmakovijilans ve akılcı ilaç kullanımı KASIM İlaçların yan etkileri, besin ilaç etkileşimleri, ilaç ilaç etkileşimleri,ilaçların aşırı ve gereksiz kullanımı,Advers etki, advers etki bildirimleri Akılcı ilaç kullanımını desteklemek, yaygınlaşmasını sağlamak, adevers etkilerin tespiti durumunda bildirimlerin yapılmasını sağlamak. Hasta güvenliğini sağlamak. Anlatım
Soru-cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Tüm Sağlık Personeli 1 Saat Dr.Kureyş Bozkurt Ecz.Gökhan Sönmez 17.11.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
İlaç uygulamaları ve hesaplamaları KASIM Doğru İlaç uygulamaları, ;doğru hasta,doğru zaman, doğru teknik, doğru kayıtͿ İlaç uygulamaları hatalarını önleyebilmek. Güvenli ilaç uygulamaları ile hasta güvenliğinin sağlanması Anlatım
Soru-cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Tüm Sağlık Personeli 1 Saat Dr.Kureyş Bozkurt Ecz.Gökhan Sönmez 19.11.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Gıda güvenliği ve ekipman kullanımı KASIM Gıda güvenliğinin sağlanması ve ekipman kullanımı Gıda güvenliğini etkileyecek hastalıklar, belirtileri , hijyen ve ekipman kullanımı Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmsı Anlatım
Soru-cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Mutfak/Yemekhane Çalışanları 1 Saat Dr.Kureyş Bozkurt / Dyt.H.Cansu Akyüz 21.11.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Düşme riski ve değerlendirmesi KASIM Düşme riski ve değerlendirme formlarının kullanımı ve bildirimi Düşme riski oluşturabilecek hataların önlenmesi Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmsı Anlatım
Soru-cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Tüm Sağlık Personeli 1 Saat Berrin Akdoğan 23.11.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Güvenli hasta transferi KASIM Hasta transferi, güvenli hasta transferi teknikleri, transferde dikkat edilecek hususlar Hastanın başka servise, hastaneye transferi esnasında gerekli tedbirlerin alınması, uygun transferinin sağlanması Hasta güvenliğinin sağlanması Anlatım
Soru-cevap Demostrasyon
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Tüm Sağlık Personeli 1 Saat Berrin Akdoğan 25.11.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Radyolojik işlemlere ait çekim protokolleri  KASIM Radyolojik işlemlere ait çekim protokollerinin belirlenmesi Radyolojik işlemlere ait çekim lerin doğru yapılması Hasta ve çalışan  güvenliğinin sağlanması Anlatım
Soru-cevap 
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Radyoloji Ünitesi  1 Saat Dr.Rasim Yanmaz 28.11.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Radyasyon güvenliği KASIM Radyasyon nedir, radyasyon yayan cihazlar, korunma yolları, radyasyonu vücuttan uzaklaştırma Radyasyon riskine karşı çalışanlarda bilinç oluşturulması Radyasyondan korunma yolları ile hasta ve çalışan güvenliğni sağlamak Anlatım
Soru cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Tüm Sağlık Personeli ve Sterilizasyon Personeli 1 Saat Dr.Rasim Yanmaz 30.11.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Numune alma işlemi, Numune transferinin doğru yöntemle ve belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve panik değer bildirimi ARALIK Numunelerin alınması, uygun transferi, bekleme koşulları, teslimi ve panik değer bildirimi Numunelerin uygun şekilde alınarak laboratuvara ulaşması ve tahlillerinin yapılmasının sağlanması ve panik değer bildirimlerinin yapılması Sonuçların güvenilirliğinin artırılması Anlatım          Soru
cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Tüm Sağlık Personeli 1 Saat  Dr.Kureyş Bozkurt 02.12.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Laboratuvar iç / dış kalite kontrol süreci  ARALIK Laboratuvar iç / dış kalite kontrol süreci  aşamaları  İç ve dış kalite kontrol süreçlerinin belirlenmesi Sonuçların güvenilirliğinin artırılması Anlatım          Soru
cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Laboratuvar Çalışanları Yarım saat  Dr.Kureyş Bozkurt 05.12.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Güvenlik raporlama sistemi ARALIK GRS amacı, bildirim şekli, bildirilen olaylar, kök neden analizi, çözüm öneileri, değerlendirme Hastanede kurumsal bir öğrenme sürecinin oluşturularak, sorunların kök neden analiizinin yapılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi Mevcut durum tespiti ile hasta ve
çalışan güvenliğinin artırılması
Anlatım
Soru-cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Tüm Personel 1 Saat Güzide Kuloğlu 07.12.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Kan Transfüzyon Merkezi Bağış Kan Kabulu ARALIK Kan Transfüzyon Merkezi Bağış Kan Kabulu Kriterleri Kan Transfüzyon Merkezi Bağış Kan Kabulu Kriterleri süreçlerinin belirlenmesi Kan Transfüzyon Merkezi Bağış Kan Kabulu Kriterleri süreçlerinin düzenli işlenmesinin sağlanması Anlatım
Soru-cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Transfüzyon Merkezi Çalışanları +Tüm Sağlık Personeli 1 Saat  Dr.Kureyş Bozkurt 09.12.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Bağışçı Bildirim ve Bilgilendirme ARALIK Kan bağışçısının bilgilendirilmesi ve kan bağışı yapan hasta bildirimi kan bağışı yapılması kan bağışında hasta güvenliğinin sağlanması Anlatım
Soru-cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Transfüzyon Merkezi Çalışanları +Tüm Sağlık Personeli 1 Saat  Dr.Kureyş Bozkurt 13.12.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Güvenli Kan Transfüzyonu ARALIK Kan ürünleri, kan transfüzyon endikasyonları, talep edilmesi,  talep formunun doldurulması, transfüzyon süreci, olası reaksiyonlar, yapılacaklar Güvenli kan transfüzyonunun sağlanmsı Güvenli kan transfüzyonunda  hasta güvenliğinin sağlanması Anlatım
Soru-cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Transfüzyon Merkezi Çalışanları +Tüm Sağlık Personeli 1 Saat  Dr.Kureyş Bozkurt 15.12.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Acil Durumlarda Kan Transfüzyonu ARALIK Acil Durumlarda Kan Transfüzyonu ve yapılması gerekenler Güvenli kan transfüzyonunun sağlanmsı Acil kan transfüzyonunda  hasta güvenliğinin sağlanması Anlatım
Soru-cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Transfüzyon Merkezi Çalışanları +Tüm Sağlık Personeli 1 Saat  Dr.Kureyş Bozkurt 17.12.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Donörden Kan Alma /Ürün İmha ve Kullanılmayan Ürün Kontrolü ARALIK Donörden Kan Alma /Ürün İmha ve Kullanılmayan Ürün Kontrolünün sağlanması için yapılması gerekenler Donörden Kan Alma /Ürün İmha ve Kullanılmayan Ürün Kontrolünün sağlanması  Donörden Kan Alma /Ürün İmha ve Kullanılmayan Ürün Kontrolünün sağlanması  Anlatım
Soru-cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Transfüzyon Merkezi Çalışanları +Tüm Sağlık Personeli 1 Saat  Dr.Kureyş Bozkurt 19.12.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Transfüzyonda İstenmeyen Etki Bildirimi ve Yapılması Gerekenler-Hemovijilans ARALIK Transfüzyonda İstenmeyen Etki Bildirimi ve Yapılması Gerekenler ve Hemovijilansın sağlanması Transfüzyonda İstenmeyen Etki Bildirimi ve Yapılması Gerekenlerin standartdının sağlanması -Hemovijilans bidirimi Transfüzyonda İstenmeyen Etki Bildirimlerinin sayısının azaltılmasını sağlamak Anlatım
Soru-cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Transfüzyon Merkezi Çalışanları +Tüm Sağlık Personeli 1 Saat  Dr.Kureyş Bozkurt 21.12.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Kan Alma Sırasında Oluşabilecek Reaksiyonlar ve Kontrolü ARALIK Kan Alma Sırasında Oluşabilecek Reaksiyonlar ve Kontrolü Kan Alma Sırasında Oluşabilecek Reaksiyonlar ve Kontrolünün sağlanması Kan Alma Sırasında Oluşabilecek Reaksiyonların engellenmesini ve sayısının azaltılmasını sağlamak. Anlatım
Soru-cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Transfüzyon Merkezi Çalışanları +Tüm Sağlık Personeli 1 Saat  Dr.Kureyş Bozkurt 23.12.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Bilgi güvenliği, farkındalık ve bilgi yönetim sisteminin etkin kullanılması ARALIK Bilgi güvenliği nedir,  tehdit unsurları. Virüslerden korunma, yedekleme, HBYS kullanımı, SKS' de bilgi güvenliği Veri bütünlüğünün korunması, mahremiyet ve gizliliğn sağlanması, sistem devamlılığının sağlanması Bilgi güvenliği yönetim standartlarının tanıtılması Anlatım
Soru cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Tüm Personel 1 Saat Feridun Coşkun 26.12.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Malzemelerin güvenli transferi, özel nitelikli veya tehlikeli malzemeler  ARALIK Depodan transfer esnasında malzemelerin güvenli transferi, özel nitelikli ve teklikeli malzemeler, tehlikeli madde grubunu gösteren simgeler Malzemelerin depoya uygun şekilde yerleştirilmesi, transferinin uygun şekilde yapılmasının sağlanması Malzeme güvenliğinin sağlanması, tehlikeli maddeler hakkında çalışanların bilinçlendirilmesi Anlatım
Soru cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Depo personeli,biomedikal,sağlık personeli, temiizlik personeli 1 Saat  TMGD Uzmanı Çiğdem Sayın  28.12.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
Tehlikeli madde sınıfını gösteren simgeler ARALIK Tehlikeli maddeler,tehlike sembolleri , sarf depoları ve özellikleri. Hastanemizde bulunan tehlikeli maddelerin kontrolü ile  hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması Hastanemizde bulunan tehlikeli maddelerin kontrolü ile  hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması Anlatım
Soru cevap
Bilgisayar / Projeksiyon Cihazı Depo personeli,biomedikal,sağlık personeli, temiizlik personeli 1 Saat  TMGD Uzmanı Çiğdem Sayın  30.12.2016 Soru cevap - Sahada Gözlem Eğitim Salonu
PLAN DIŞI EĞİTİMLER
EĞİTİMİN KONUSU PLANLANAN ZAMAN EĞİTİMİN İÇERİĞİ EĞİTİMİN AMACI   EĞİTİM YÖNTEMİ EĞİTİM MATERYALİ EĞİTİME ALACAK GRUP
EĞİTİM SÜRESİ EĞİTİM VEREN KİŞİ / KURUM GERÇEKLEŞME TARİHİ EĞİTİM ETKİNLİĞiNİ DEĞERLENDİRME EĞİTİM YERİ
                       
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
seperator
Acil E-Randevu Dış Gebelik
Ambulans Hizmetleri E-Radyoloji Yeni Doğan Bebek Emzirme
Ameliyathane E-Laboratuvar Kızamık
Hasta Taşıma Hizmetleri E-Bebek Su Çiçeği
Laboratuvar E-Geçmiş Olsun Kabakulak
Poliklinik        
Radyoloji        
Yatan Hasta Servisi        
Yoğun Bakım
seperator