banner
Laboratuar Hizmetlerimiz

Rutin Biyokimya Testleri
(Günlük rutin laboratuvar testlerinde sıklıkla istenen Biyokimya Testleri)
Albumin, Alkalen Fosfataz,ALT, AST, GGT, Amilaz, Bilirubin, Demir, Demir Bağlama Kapasitesi, Tranferrin, Glukoz, Kolesterol Trigliserit, Kalsiyum, Klor,Kreatinin, Üre Laktat Dehidrojenaz (LDH)Potasyum, Sodyum Ürik Asit

Hematoloji testleri (Kan hastalıkları ile ilgili testler)
Hematoloji Testlerinin Genel Olarak Değerlendirilmesi
Hemogram(KAN SAYIMI) Testleri
Sedimentasyon Testleri(Eritrosit çökme hızı)
Koagulasyon Testleri(Pıhtılaşma bozuklukları araştırılır)

Serolojik ve İmmünolojik Testler
Elisa Testleri
Tümör Markırları
Alerji Testleri
İdrar ve Gaita Testleri
Kültür Testleri
Gebelik Testleri
seperator
Acil E-Randevu Dış Gebelik
Ambulans Hizmetleri E-Radyoloji Yeni Doğan Bebek Emzirme
Ameliyathane E-Laboratuvar Kızamık
Hasta Taşıma Hizmetleri E-Bebek Su Çiçeği
Laboratuvar E-Geçmiş Olsun Kabakulak
Poliklinik        
Radyoloji        
Yatan Hasta Servisi        
Yoğun Bakım
seperator